Thứ Tư, Tháng Một 16, 2019

Tư vấn đội hình vòng 22 FPL

Tư vấn đội hình vòng 21 FPL

Tư vấn đội hình vòng 20 FPL

Tư vấn đội hình vòng 19 FPL

Tư vấn đội hình vòng 18 FPL

Tư vấn

Những bài viết tư vấn để chọn được đội hình tối ưu nhất trong game Fantasy Premier League.

Tư vấn đội hình vòng 17 FPL

Tư vấn đội hình vòng 16 FPL

Tư vấn đội hình vòng 15 FPL

Tư vấn đội hình vòng 14 FPL

Tư vấn đội hình vòng 13 FPL

Lựa chọn thay thế Benjamin Mendy

Tư vấn đội hình vòng 12 FPL

Tư vấn đội hình vòng 11 FPL

Tư vấn đội hình vòng 10 FPL

Tư vấn đội hình vòng 9 FPL